Aký je Erasmus po 30 rokoch?


Program Erasmus+ zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v Európe. Študentom a zamestnancom vysokých škôl pomáha zlepšovať svoje zručnosti a rozširuje ich možnosti zamestnať sa. Neodmysliteľnou súčasťou je samozrejme spoznávanie nových ľudí a kultúr.

Európa sa stala pre mladých „ich vlastným, prirodzeným priestorom“. Pohybujeme sa po nej bez toho, aby sme mali pocit, že prekračujeme hranice a ideme do neznámeho, do cudziny. Práve to je jedným z najpôsobivejších výsledkov študijného programu Erasmus, uviedol Norbert Werner, ktorý tvrdí, že ho naštartoval.

Slovenský astrofyzik Werner diskutoval o výnimočnom európskom programe spolu s Marošom Šefčovičom (súčasný podpredseda Európskej komisie a komisár pre energetickú úniu, exkomisár pre vzdelanie), Máriou Gajarskou Kučerovou (oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK) a Gabrielou Čepičanovou (študentka FiF UK). Diskusia prebehla v bratislavskom KC Dunaj 28. septembra pod názvom „Ako 30 rokov Erasmu zmenilo Európu“.

K pocitu európskej identity prispeli nielen výmeny študentov, ktoré sú najznámejším produktom Erasmu, ale aj iné aktivity, ako mládežnícke výmeny či Európska dobrovoľnícka služba, najnovšie rozšírená o Európsky zbor solidarity. Tie nie sú určené len vysokoškolákom, ale aj mladším a starším ľuďom.

Menším nedostatkom slovenských univerzít sú stále bilaterálne zmluvy. Bez nich je ponuka študentských mobilít obmedzená a málo atraktívna. Nie každý študent má vytrvalo

sť a energiu takúto zmluvu so zahraničnou univerzitou sám vybavovať. Ďalším problémom je uznávanie kreditov. Bilaterálna zmluva medzi univerzitami ešte neznamená, že budú ponúkať aj rovnako hodnotené povinné predmety.

Nemali by sme preto zahodiť šancu zviditeľniť našu krajiny tým, že na zahraničné univerzity pošleme menej študentov ako môžeme. Nech nám program Erasmus+ slúži ako prostriedok efektívnej reklamy pre Slovensko.

Diskusia prebehla pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Zdroj: http://www.cafeeuropa.sk/index.php/ba/206-ako-30-rokov-erasmu-zmenilo-europu


ďalšie články
Posts are coming soon
Stay tuned...
Posledné články
Archive