Čo sme doteraz stihli?

Na našich projektoch stále pracujeme. Dokončujeme databázu pre To naše Slovensko a oslovujeme regióny. Takisto rozposielame návrhy na spoluprácu pre projekt Get outside.

Naposledy sa Michal stretol s dekanom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pánom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. Ten súhlasil so spoluprácou a navrhol ďalšie stretnutia pre zlepšenie celého projektu. Jedno z nich prebehne už budúci týždeň, pričom sa ho zúčastní aj bezpečnostná analytička, ktorá má na starosti systém univerzity. S pracovníčkou školy budeme riešiť hlavne prihlasovanie sa študentov do databázy.

O ďalších novinkách napíšeme opäť čoskoro. (Zdroj foto - umb.sk)


ďalšie články
Posts are coming soon
Stay tuned...
Posledné články
Archive