David Balla

Zakladateľ

david.balla@slovakagape.sk

Ahoj, som rád, že sa zaujímaš o našu víziu. Moje meno je David a s mojimi priateľmi som sa rozhodol zlepšiť Slovensko. Zaujímame sa o sny mladých ľudí z detských domovov, o zahraničné vzdelávanie slovenských študentov,

a samozrejme aj o našu rodnú krajinu. Som študentom Univerzity v Bologni a Management Center Innsbruck. A verím, že akákoľvek pozitívna zmena, môže mať nemalý dopad na zlepšenie situácie v ktorej sa práve niekto nachádza a preto začínam od seba. Pretože ak človek robí v čo verí, svet okolo sa mení. Inak rád športujem – hrám futbal, volejbal a rád varím, ale to je kapitola sama o sebe.

Na stiahnutie
Stanovy

Vyštudovala som verejnú správu a ako mladý človek sa nerada prizerám na veci, ktoré sa len tvária, že fungujú. Preto by som rada svojou prácou priniesla do spoločnosti zmeny, ktoré sa zakladajú na hodnotách ako je porozumenie, láska a prijatie. Vďaka projektom sa chcem venovať hlavne deťom v detských domovoch a v rámci možností aj problematike zdra-votníctva a školstva. Vo voľnom čase pracujem s deťmi v cirkevnom zbore a hrám na klarinet.

Monika Lipovská

Financmajster

monika.lipovska@slovakagape.sk

Ako študenta histórie a aktívneho futbalového rozhodcu ma zaujímajú práve tieto dve oblasti. Rád by som preto venoval svoj čas a energiu na budovanie pozitívneho vzťahu ľudí k športu a slovenskej histórii. Som presvedčený, že práve poznanie našej minulosti a našich zvykov a tradícii je pre Slovákov v súčasnosti veľmi dôležité. Myslím si tiež, že ľudia na Slovensku by mali aktívnejšie žiť, z toho dôvodu by som chcel spolupracovať aj na projektoch, ktoré budú budovať ich pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite.

Patrik Hudec

Projektový líder to naše SLOVENSKO

patrik.hudec@slovakagape.sk

Michal Meszáros

Projektový líder Get Outside

michal.meszaros@slovakagape.sk 

Narodil som sa v  Nových Zámkoch, v roku 2017 som úspešne ukončil štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy. Centrom môjho záujmu je predovšetkým diplomacia a kultúra ako aj vzdelávanie, inovácie a rozvoj. V  týchto oblasti sa rád angažujem. Rád cestujem a spoznávam nové kultúry. Taktiež mi nerobí problém sa orientovať v aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov. Počas svojho pôsobenia v študentskej organizácii a rôznych stážach som nadobudol množstvo skúseností hlavne v oblasti spolupráce s ľuďmi. Práve preto by som chcel svoje poznatky a skúsenosti preniesť do praxe.  V  slovakAgape sa angažuje najmä z toho dôvodu, že chcem prispieť k úspechu našich cieľov a byť súčasťou zmeny k lepšiemu Slovensku. Som presvedčený, že  existuje priestor, ktorý možno zlepšiť.

Anna Chrienová

Organizačný pracovník alias dievča pre všetko :)

anna.chrienova@slovakagape.sk

Napriek súčasnej predstave o egoizme ľudí som neprestala veriť v ich dobro. Aj preto sa snažím byť k ostatným dobrá a pomáhať im. Ako študentku medicíny ma zaujíma predovšetkým zdravotníctvo. Chcela by som tiež pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, pretože je to obdobie, ktoré najviac ovplyvní budúcnosť človeka. Keď nemusím listovať v knihách o medicíne, rada cestujem a chodím do prírody. V poslednom čase ma veľmi baví aj hudba, keďže sa učím hrať na gitare.

Benedikt Ševčík

Člen tímu to naše SLOVENSKO

benedikt.sevcik@slovakagape.sk

Ako dieťa som chodil na základnú školu s deťmi z detského domova. Už vte-dy som si uvedomoval, že tieto deti nemajú ľahký život, a to najmä po tom, čo opustia detský domov.  Toto moje presvedčenie podporila aj skúsenosť na Ukrajine, kde som štyri roky organizoval detské tábory. Takisto si myslím, že spoločnosť potrebuje poznať svoju minulosť, aby mala nárok na lepšiu budúcnosť. Svoje odhodlanie by som rád zužitkoval v projekte To naše Slovensko, kde by som chcel využiť aj svoje poznatky z obľúbenej turistiky, vďaka ktorej som spoznal celú našu krajinu. Ak mám voľný čas, rád ho trávim športom so svojou početnou rodinou alebo priateľkou v prírode na pikniku.

Počas štúdia a pobytu v zahraničí som zistila, že mnohé vecí môžu fungovať, že mnohé veci sa dajú zmeniť. A ja by som tomu celému rada pomohla. Verím, že najväčšiu pomoc si v spoločnosti zaslúžia deti a mládež, pretože práve oni sú budúcnosťou našej krajiny. Chcela by som preto prostredníc-tvom nášho občianskeho združenia podporovať vzdelávanie detí a mládeže a budovať u nich zodpovednosť ku krajine. Okrem týchto aktivít svoj voľný čas venujem knihám, filmom a baletu.

Denisa Ballová

Public relations

denisa.ballova@slovakagape.sk

András Zemes

Web developer

andras.zemes@slovakagape.sk

Som optimista, ktorý k problémom pristupuje analyticky. Nakoniec, aj preto študujem na strednej škole so zameraním na informačné technológie. Vo voľnom čase pomáham v miestnom mládežníckom klube, kde som jedným zo študentských lídrov. A keď mi zvýši čas, venujem sa turistike, jazykom a samozrejme vede a technike.

Študujem dizajn, ktorý je zároveň aj mojou veľkou vášňou. Inak chodím rada na túry, cestujem, navštevujem zabudnuté miesta a spoznávam iné kultúry. Do Agape ma doviedla vlastná skúsenosť so štúdiom v zahraničí, vďaka čomu som pochopila, že chcem Slovensko zmeniť aj vlastným pričinením, nielen dudrať a komentovať, čo je tu zle.

Mária Fialková

Digital designer

maria.fialkova@slovakagape.sk